Tab ikke undervisningen

– hold dine kunder aktiveret…

Pas på med at du ikke taber undervisningen. Du skal sikre dig, at alle deltagere altid er aktiveret. En mindre fejl som nogle instruktører let kan komme til at gøre er: Hvis en af mødrene henvender sig til instruktøren i bassinet med et eller flere spørgmål – så kan nogle af instruktørerne blive så arrangeret, at de grundigt forklarer kunden omkring spørgsmålet, imens denne har ryggen til de øvrige. Det der kan ske er, at de øvrige deltagere føler sig overset, og begynder at aktivere sig selv på egen hånd. På den måde taber instruktøren meget hurtigt undervisningen.

Derfor siger vi: Forklar med korte sætninger og henvis til en samtale efter undervisningen. Er der behov for en grundig forklaring her og nu – så vend dig om og tag hele forsamlingen med.

Find din rette placering i bassinet.

Det er vigtigt, at du finder den rette placering i bassinet, hvor du kan afgive korte kommandoer og have det store overblik.

Stil dig aldrig i midten: Nogle instruktører har til vane at stille sig i midten. Husk! det er ikke dig, der skal være i centrum, men kunderne. Når du stiller dig i midten, så vil du have forældre bag din ryg, og du har mistet overblikket, og kan derved tabe undervisningen.

Skal du lave en rundkreds, så stil dig ikke i midten, men ved siden af mødrene i rundkredsen, så har du det fulde overblik, og står ikke med ryggen til nogen.

Stil dig sådan i bassinet, at du har det fulde overblik over alle deltagerne. Stil dig aldrig med ryggen til dine deltagere.

Tal til alle deltagerne på én gang, i stedet for kun til den enkelte.

Du skal altid sørge for at køre det rette tempo. Du kan også komme til at køre et for lavt tempo, hvor babyerne bliver understimuleret og derfor keder sig.

Du skal lytte og vise interesse for dine kunder. Hvis du taler for meget om dig selv, vil kunderne ikke føle sig sat i centrum, og du vil tabe undervisningen.

Du må aldrig presse dine kunder. Giv dem lysten til at udføre dine øvelser. Har du kunder, som er utrygge ved at dykke med deres baby f.eks., så skab tryghed og motivere dem på en god måde.